Propozice

AREÁL

STANOVÉ MĚSTEČKO - V areálu turnaje je zřízeno stanové městečko s kapacitou 500 stanů. Pobyt ve stanovém městečku mají zdarma účastníci, kteří řádně zaplatili individuální poplatek za účastnický náramek. Při akreditaci bude vybírána vratná záloha za stan v hodnotě 200 Kč. Oproti záloze získá účastník stanovou kartu a velký odpadkový pytel. V době ukončení ubytování se po kontrole čistoty místa stanu záloha vrací.

Předem žádáme o dodržování pořádku ve stanovém městečku i v celém areálu. Ve stanovém městečku se nelze připojit do elektrické sítě. Je zakázáno rozdělávat otevřený oheň !!! Přenosný gril je povolen. Vjezd autům, obytným přívěsům, vlekům či vlekům s benzínovými/naftovými elektrocentrálami je do areálu, včetně stanového městečka, zakázán !!!

  • Celý areál je pokryt wi-fi sítí.
  • Budou připraveny nabíjecí stanice pro chytré telefony.
  • V areálu jsou sprchy a šatny v provozu od 7:00 do 22:00. Předem žádáme o dodržování čistoty v těchto prostorách. Pořadatel neručí za ztráty osobních věcí v průběhu celého turnaje!
  • WC budou přístupné 24 hodin denně.
  • Na hřiště je zakázáno vstupovat v turfech, tretrách či kopačkách. Povolena je obuv pro víceúčelové povrchy nebo sálová obuv.
  • Na hřištích je zakázáno kouřit.

ŽÁDÁME o dodržování nočního klidu stanoveným zavřením barů. Tým, který poruší noční klid ve stanovém městečku se vystavuje možnosti vyloučení z turnaje !

STRAVOVÁNÍ - V areálu turnaje bude v době od 7:30 do 2:00 zajištěno občerstvení i se stánky s nápoji.

PARKOVIŠTĚ - Před vstupem do areálu bude připraveno parkoviště s kapacitou 400 parkovacích míst.


  • Městský stadion Václava Šperla Dobruška
    Mělčanská 118, 518 01 Dobruška