Propozice

PRAVIDLA

Utkání budou řídit rozhodčí s licencí Českého florbalu.

Turnaj se hraje dle pravidel Českého florbalu s následujícími výjimkami:
Systém 3+1, v základní skupině délka utkání 1x10 minut superhrubý čas. V zápasech Play-off 2x8 minut superhrubý čas – poslední minuta druhého poločasu se stopuje. V základní skupině není povolen time-out. V playoff 1 time-out za zápas pro každý tým. Čas vyloučení 1 minuta, v případě 5-ti minutového vyloučení je čas vyloučení 3 minuty. Červené karty: ČK1 vede automaticky k vyloučení do konce daného utkání. ČK2 znamená automaticky stop na následující utkání, a udělení ČK3 vede k vyloučení hráče z celého turnaje.

Maximální čekací doba je 5 minut. Poté následuje kontumace 0:5 v neprospěch týmu, který se nedostavil k utkání. V případě dvou kontumací v důsledku opožděného nástupu k utkání bude dané družstvo z turnaje vyloučeno a výsledky jeho utkání budou anulovány.

Družstvo může nastoupit i bez brankáře v počtu 4+0.

Zápasy budou probíhat na hřištích o rozměrech 21x10 na hracích plochách, které budou speciálně položeny pro tento turnaj.

JURY TURNAJE - Jan Černý, Jan Jirák, Tomáš Pecen, Miroslav Sixta, Tomáš Vidlák

PROTESTY - Případný protest musí být předán v písemné formě Jury turnaje nebo vedoucímu hřiště (zavolá zapisovatelský stolek) nejpozději do 15 minut po skončení utkání. Poplatek za podání protestu je 500 Kč. V případě zamítnutí protestu poplatek propadá. Rozhodnutí Jury turnaje je konečné.

HRÁČ NEBO HRÁČKA SMÍ NA TURNAJI NASTOUPIT POUZE ZA JEDNO DRUŽSTVO !!! V PŘÍPADĚ PORUŠENÍ TOHOTO PRAVIDLA, SE KONTUMUJÍ ZÁPASY VŠECH DRUŽSTEV, ZA KTERÉ HRÁČ ČI HRÁČKA NASTOUPILA (netýká se mládežnických kategorií vůči dospělému turnaji – např.: hráč může nastoupit v turnaji v kategorii B17 a pak v kategorii Muži. NESMÍ ale nastoupit za např. za kategorii B15 a B17, nebo za Muže a Veterány)


  • Městský stadion Václava Šperla Dobruška
    Mělčanská 118, 518 01 Dobruška