Propozice

SOUPISKY A AKREDITACE

Do 1.7. 2019 je povinné řádně vyplnit soupisku na webových stránkách turnaje a poté za soupisku každého hráče uhradit individuální poplatek za účastnický náramek - viz individuální poplatek za účastnický náramek. K utkání mohou nastoupit pouze hráči uvedení na soupisce a s uhrazeným individuálním poplatkem za účastnický náramek. Případné doplnění a úprava soupisek je ještě možná při akreditaci. Přístupové údaje budou týmům zaslány společně s potvrzením registrace v turnaji.

Na soupisku je možno zapsat maximálně 12 osob.

Po akreditaci již nemůže být tato soupiska doplněna.

AKREDITACE – bude probíhat 4.7. 2019 od 10:00 do 15:30 hodin v areálu turnaje. Při akreditaci obdržíte účastnické náramky a budete mít možnost provést poslední úpravy soupisky.

Akreditace je nutná provést před nástupem k prvnímu utkání - jinak nelze nastoupit k zápasu !!!

GDPR (Ochrana osobních údajů)

V souvislosti s nabytím účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR) jsme povinni Vás informovat, jaká Vaše osobní data máme k dispozici, jak jsou chráněná, jak je využíváme a jaká práva máte vůči nám ve vztahu k osobním datům.

Základními údaji, které v databázi turnaje ukládáme, jsou jméno, příjmení a datum narození. Základní údaje je každý hráč povinen uvést, pokud se chce účastnit turnaje. Zástupce týmu je povinen uvést navíc svůj e-mailový účet a telefonický kontakt určený k registraci, správě týmu a základní komunikaci.

Základní údaje musí být ověřitelné dle platných osobních dokladů vydaných orgány státní správy a samosprávy k prokázání totožnosti uživatele. Údaje mohou být uvedeny na internetových stránkách.

V případě nesouhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů samozřejmě máte právo na jejich odstranění. Svoji žádost v takovém případě zašlete na e-mail cup@florbaldobruska.cz, avšak dovolujeme si Vás upozornit na nemožnost startu v turnaji.

Vyplněním soupisky či registrací souhlasíte se zpracováním osobních údajů, které FBC Dobruška z.s. se sídlem Mělčanská 118, 518 01 Dobruška, IČ: 22740333 uchovává.

Přihlášením se do turnaje poskytujete svolení pro pořízení a následné použití jednotlivých fotografií a částečně časově omezených obrazových a zvukových záznamů fyzické osoby (skupiny osob), které mohou být tištěny a použity na webu a sociálních sítích.


  • Městský stadion Václava Šperla Dobruška
    Mělčanská 118, 518 01 Dobruška