Propozice | Ubytování

 OPEN AIR CUP DOBRUŠKA 2020 ZRUŠEN! 

Propozice 2020

Tyto informace se týkají pouze 3.-5.7.2020 | Muži, Ženy, Veteráni, pokud hledáte informace k mládežnickému turnaji, pokračujte zde.

Stanové městečko

V areálu turnaje je zřízeno stanové městečko s kapacitou 500 stanů. Pobyt ve stanovém městečku mají zdarma účastníci, kteří řádně zaplatili individuální poplatek za účastnický náramek. Při akreditaci bude vybírána vratná záloha za stan v hodnotě 200 Kč. Oproti záloze získá účastník stanovou kartu a velký odpadkový pytel. V době ukončení ubytování se po kontrole čistoty místa stanu záloha vrací.

Další informace k ubytování

Další možnosti ubytování v Dobrušce zde: http://www.kulturadobruska.cz/…-stravovani/

Předem žádáme o dodržování pořádku ve stanovém městečku i v celém areálu.
Ve stanovém městečku se nelze připojit do elektrické sítě. Je zakázáno rozdělávat otevřený oheň! Přenosný gril je povolen.

Vjezd autům, obytným přívěsům, vlekům či vlekům s benzínovými/naf­tovými elektrocentrálami je do areálu, včetně stanového městečka, zakázán!
Do stanového městečka je možné přijet až v den konání turnaje 3.7. 2020 a opustit ho je nutné nejdéle 5.7.2020 večer po skončení turnaje!

Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v propozicích, v případě změn budou dotčení informováni.

  • Městský stadion Václava Šperla Dobruška
    Mělčanská 118, 518 01 Dobruška