Propozice – Soupisky a akreditace

Propozice 2024

Tyto informace se týkají pouze 4. - 6. července 2024 | Muži, Ženy, Veteráni, pokud hledáte informace k mládežnickému turnaji, pokračujte zde.

Soupisky

  • Do 1.7.2024 je povinné řádně vyplnit soupisku na webových stránkách turnaje a poté za každého hráče či hráčku ze soupisky uhradit individuální poplatek za účastnický náramek – viz individuální poplatek za účastnický náramek.
  • K utkání mohou nastoupit pouze hráči a hráčky uvedení na soupisce a s uhrazeným individuálním poplatkem za účastnický náramek.
  • Případné doplnění a úprava soupisek je ještě možná při akreditaci.
  • Na soupisku lze zapsat maximálně 12 osob.
  • Přístupové údaje budou týmům zaslány společně s potvrzením registrace v turnaji.
  • Soupisku vyplňujte skrz váš týmový účet – https://teams.openaircup.cz.
  • Po akreditaci již nemůže být soupiska doplněna a uzavírá se před prvním zápasem družstva.

Akreditace

  • Akreditace bude probíhat 4. 7. 2024 od 10:00 do 17:00 hodin v areálu turnaje.
  • Při akreditaci obdržíte účastnické a ubytovací náramky a budete mít možnost provést poslední úpravy soupisky.
  • Akreditaci je nutné provést před nástupem k prvnímu utkání – jinak nelze nastoupit k zápasu !!!

GDPR (Ochrana osobních údajů)

V souvislosti s nabytím účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR) jsme povinni Vás informovat, jaká Vaše osobní data máme k dispozici, jak jsou chráněná, jak je využíváme a jaká práva máte vůči nám ve vztahu k osobním datům.

Základními údaji, které v databázi turnaje ukládáme, jsou jméno, příjmení a datum narození. Základní údaje je každý hráč povinen uvést, pokud se chce účastnit turnaje. Zástupce týmu je povinen uvést navíc svůj e-mailový účet a telefonický kontakt určený k registraci, správě týmu a základní komunikaci Základní údaje musí být ověřitelné dle platných osobních dokladů vydaných orgány státní správy a samosprávy k prokázání totožnosti uživatele. Údaje mohou být uvedeny na internetových stránkách.

V případě nesouhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů samozřejmě máte právo na jejich odstranění. Svoji žádost v takovém případě zašlete na e-mail info@openaircup.cz, avšak dovolujeme si Vás upozornit na nemožnost startu v turnaji.

Vyplněním soupisky či registrací souhlasíte se zpracováním osobních údajů, které FBC Dobruška z.s. se sídlem Laichterova 985, 518 01 Dobruška, IČ: 22740333 uchovává.
Přihlášením se do turnaje poskytujete svolení pro pořízení a následné použití jednotlivých fotografií a částečně časově omezených obrazových a zvukových záznamů fyzické osoby (skupiny osob), které mohou být tištěny a použity na webu a sociálních sítích.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v propozicích, v případě změn budou dotčení informováni.

Open Air Cup Dobruška

Turnaj Open Air Cup Dobruška vznikl v roce 2014. Původním plánem bylo připravit turnaj pro přátele a známé z florbalového prostředí a přivítat je v Dobrušce, kde bylo vybudováno nové venkovní víceúčelové hřiště. Už prvním roce turnaj zaznamenal obrovský zájem družstev z celé ČR a každý rok počet týmů, účastníků a kategorií v turnaji narůstá.

V současné době se turnaj řadí k největším letním turnajům v celé republice. Pobavit se, potkat se s kamarády a užít si florbalu pod širým nebem už do Dobrušky jezdí přes 270 týmů v deseti kategoriích.