Propozice | Soupisky a akreditace

 OPEN AIR CUP DOBRUŠKA 2020 ZRUŠEN! 

Propozice 2020

Tyto informace se týkají pouze 3.-5.7.2020 | Muži, Ženy, Veteráni, pokud hledáte informace k mládežnickému turnaji, pokračujte zde.

Soupisky

Do 1.7.2020 je povinné řádně vyplnit soupisku na webových stránkách turnaje a poté za soupisku každého hráče ze soupisky uhradit individuální poplatek za účastnický náramek – viz individuální poplatek za účastnický náramek. K utkání mohou nastoupit pouze hráči uvedení na soupisce a s uhrazeným individuálním poplatkem za účastnický náramek. Případné doplnění a úprava soupisek je ještě možná při akreditaci.Na soupisku lze zapsat maximálně 12 lidí. Přístupové údaje budou týmům zaslány společně s potvrzením registrace v turnaji.

Po akreditaci již nemůže být tato soupiska doplněna.

Akreditace

Akreditace bude probíhat 3.7. 2020 od 10:00 do 17:00 v areálu turnaje. Při akreditaci obdržíte účastnické náramky a budete mít možnost provést poslední úpravy soupisky. Akreditaci je nutné provést před nástupem k prvnímu utkání – jinak nelze nastoupit k zápasu !!!

GDPR (Ochrana osobních údajů)

V souvislosti s nabytím účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR) jsme povinni Vás informovat, jaká Vaše osobní data máme k dispozici, jak jsou chráněná, jak je využíváme a jaká práva máte vůči nám ve vztahu k osobním datům.

Základními údaji, které v databázi turnaje ukládáme, jsou jméno, příjmení a datum narození. Základní údaje je každý hráč povinen uvést, pokud se chce účastnit turnaje. Zástupce týmu je povinen uvést navíc svůj e-mailový účet a telefonický kontakt určený k registraci, správě týmu a základní komunikaci Základní údaje musí být ověřitelné dle platných osobních dokladů vydaných orgány státní správy a samosprávy k prokázání totožnosti uživatele. Údaje mohou být uvedeny na internetových stránkách.

V případě nesouhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů samozřejmě máte právo na jejich odstranění. Svoji žádost v takovém případě zašlete na e-mail cup@florbaldobruska.cz, avšak dovolujeme si Vás upozornit na nemožnost startu v turnaji.

Vyplněním soupisky či registrací souhlasíte se zpracováním osobních údajů, které FBC Dobruška z.s. se sídlem Laichterova 985, 518 01 Dobruška, IČ: 22740333 uchovává.
Přihlášením se do turnaje poskytujete svolení pro pořízení a následné použití jednotlivých fotografií a částečně časově omezených obrazových a zvukových záznamů fyzické osoby (skupiny osob), které mohou být tištěny a použity na webu a sociálních sítích.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v propozicích, v případě změn budou dotčení informováni.

  • Městský stadion Václava Šperla Dobruška
    Mělčanská 118, 518 01 Dobruška